A kaposvári képviselő testületnek el kell rendelnie a népszavazást

A népszavazás kezdeményezés támogatottsága miatt a berházó jelezte, hogy nem kívánja megépíteni a gumifeldolgozó üzemet, ám a jegyző a Nemzeti Választási Bizottsághoz fordult és iránymutatást kért a kérdésben.

Kérelmében arra volt kíváncsi, hogy a képviselő-testület jogosult-e a szerződésbontás mint lényeges változás vizsgálatára, vagyis el kell-e rendelnie ennek ellenére a népszavazást. A jegyző szerint a közpénzekkel felelős gazdálkodás is indokolja, hogy ne tartsák meg a helyi népszavazást. Az NVB elnöke, Patyi András nem tartja indokoltnak az iránymutatás kiadását, mivel a képviselő-testület nem választási szerv, márpedig az NVB csak választási szerveknek adhat ki iránymutatást. 

 

\"Nemzeti

Az NVB egyhangúlag úgy döntött, nem ad ki iránymutatást a kérdésben

 

A népszavazásról szóló törvény alapján el kell rendelnie a helyi népszavazást, ugyanakkor hasonlóan az országos népszavazáshoz, amennyiben a kérdés hitelesítése és a népszavazás elrendelése között olyan lényeges változás következett be, amely a népszavazást okafogyottá teszi, a bíróság jogosult a megváltozott körülményeket értékelni és dönteni arról, megtartható-e a népszavazás. Ennek értelmében a Kaposvári Törvényszéknek kell döntenie az ügyben.

 

/T.D.