Lezáródott a Kaposvári Szakképzési Centrum digitális képességfejlesztő projektje

Lezáródott a Kaposvári Szakképzési Centrum (KSZC) 2018-ban indított projektje, melynek megvalósítására több mint fél milliárd forintot nyertek el. A támogatási összegből új digitális eszközöket is vásárolhattak.

A GINOP-6-2-3-17-2017-00005 számú projekt célkitűzése volt, hogy csökkentsék az iskolaelhagyók számát és elősegítsék a tanulók tanulmányainak előrehaladását. A pályázat során a KSZC és 10 tagintézményének átfogó fejlesztése is megtörtént.
 
Asztali számítógépeket is vásároltak a projekt során
 
A megvalósításának 3 éves ideje alatt 172 rendezvényt tartottak, melyek témája többek között érintette a duális szakképzés erősítését, a szabadidő hasznos eltöltését, drogprevenciót, tehetséggondozást, szakmai tudásmegosztást, a korosztályi kiközösítés megszüntetését és a pályaorientációt. A kaposvári Eötvös Loránd technikumban kialakították a Digitális Közösségi Alkotóműhelyt és a kollégiumi közösségi teret is fejlesztették. 
 
A projekt során 56 tanulócsoportot hoztak létre, melyben 356 tanuló vett részt. Számukra a tehetséggondozáson kívül irodalomórákat is tartottak.
 
A projekt részeként online tananyagokat dolgoztak ki, valamint tanulásmódszertani segédanyagokat is gyártottak 3-5 perces kisfilmek formájában.
 
Az intézmények infrastrukturális fejlesztése is a pályázat része volt, így ennek keretében 137 db asztali számítógépet, 4 db szervert, 94 db tabletet szereztek be.
 
 
BG
Forrás Sonline,KSZC,
A képek illusztrációk